REŞIŢA, 25-30.07.2015

În perioada 25-30.07.2015 a avut loc la Reşiţa ultima întâlnire de lucru din cadrul parteneriatului KorrAll, finanţat prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul Leonardo da Vinci, acţiunea Parteneriate, sub numărul 2013-1-DE2-LEO04 -16490 1 (nr. naţional LLP-LDV/PAR/2013/023).

La această întâlnire au participat:
Doamna dr. ing. Monica Florina Sallai de GSI SLV Duisburg;
Doamna prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde, rectorul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Domnul şef lucrări dr. ing. Zoltan Korka, cadru didactic al Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa.

Cu această ocazie, s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- s-a finalizat curricula în limba română pentru cursurile de perfecţionare în domeniul protecţiei anticorozive;
- au fost discutate şi finalizate rapoartelor de evaluare finală a proiectului;
- s-a discutat şi întocmit regulamentul de organizare a viitoarelor cursuri de prefecţionare în domeniul protecţiei anticorozive (conceptul modelului de educaţie, a conţinuturilor de formare şi a condiţiilor referitoare la formabili, respectiv formatori);
- s-a elaborat un proiect de broşură de prezentare a rezultatelor proiectului de parteneriat KorrAll.