DUISBURG, 16-18.07.2015

În perioada 16-18.07.2015 a avut loc la Duisburg o nouă întâlnire de lucru în cadrul parteneriatului KorrAll, finanţat prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul Leonardo da Vinci, acţiunea Parteneriate, sub numărul 2013-1-DE2-LEO04 -16490 1 (nr. naţional LLP-LDV/PAR/2013/023).

La această întâlnire au participat:
- Doamna dr. ing. Teodora Magheţ, manager proiect KorrAll, GSI- SLV Duisburg;
- Doamna dr. ing. Monica Florina Sallai de GSI SLV Duisburg;
- Doamna prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde, rectorul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
- Domnul prof. univ. dr. ing. Dorin Dehelean, director executiv al Asociaţiei de Sudură din România (ASR);
- Domnul prof. dr. ing. Radu Băncilă de la Asociaţia de Sudură din România;
Domnul ing. Piotr Gladysz de la SLV- GSI Polska Sp. z o.o., Zabrze, Polonia;
- Doamna dr. ing. Anamaria Feier de la Asociaţia de Sudură din România;
- Domnul şef lucrări dr. ing. Zoltan Korka, cadru didactic al Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa.
Întâlnirea a debutat cu două prezentări susţinute de specialişti ai GSI- SLV Duisburg, pe teme de protecţie anticorozivă:
- Domnul GünterZimmermann – Daune ale protecţiilor anticorozive şi urmări ale acestora;
- Domnul Vaclav Minarik – Verificarea ultrasonică a plăcilor rutiere ortotrope, în scopul depistării timpurii a fisurilor de oboseală.

După-amiaza a continuat cu următoarele activităţi:
- prezentarea curriculelor pentru cursurile de perfecţionare în domeniul protecţiei anticorozive elaborate de partenerii din Polonia şi România;
- dezbaterea rapoartelor de evaluare finală a proiectului KorrAll;
- discutarea activităţilor ce vor urma în cadrul proiectului.

Următoarea întâlnire a proiectului va avea loc în perioada 25 - 30 iulie 2015, în România, la Reşiţa.