GLIWICE, 19-21.11.2014

În perioada 19 - 21 noiembrie 2014 a avut loc la Gliwice o nouă întâlnire de lucru în cadrul parteneriatului KorrAll, finanţat prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul Leonardo da Vinci, acţiunea Parteneriate, sub numărul 2013-1-DE2-LEO04 -16490 1 (nr. naţional LLP-LDV/PAR/2013/023).

La această întâlnire de lucru au participat, alături de membrii echipei locale de implementare a proiectului, următorii:

 Domnul prof. univ. dr. ing. Ralf Feser, profesor universitar la Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn;

 Doamna prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde, rectorul universităţii „Eftimie Murgu” din Reșița;

 Domnul şef lucrări dr. ing. Zoltan Korka, cadru didactic al Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa;

 Doamna dr. ing. Teodora Magheţ de la GSI- SLV Duisburg;

 Doamna dr. ing. Monica Florina Sallai de la GSI SLV Duisburg;

 Doamna Anamaria Feier de la Asociaţia de Sudură din România.

Cu ocazia acestei întâlniri s-au discutat rapoartele intermediare de activitate ale fiecarui partener din consorţiu. Activitatea s-a finalizat cu două vizite tehnice, una la compania VLASSENROOT Group Polska (firmă care execută construcții metalice și realizează activitate de protecție anticorozivă) și una la mina istorică ”GUIDO” din Zabrze.

Următoarea întâlnire a proiectului va avea loc în perioda martie - aprilie 2015 în România.