PRIMA PAGINA

Proiectul intitulat "Allianz für Weiterbildung und Wissentransfer im Bereich des Korosionsschutzes” (Alianţă pentru formarea continuă şi transferul de cunoştinţe în domeniul protecţiei anticorozive), având acronimul KorrAll, este finanţat în cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul  LEONARDO DA VINCI, acţiunea Parteneriate, sub numărul  2013-1-DE2-LEO04-16940 5 (nr. naţional LLP-LDV/PAR/2013/023)

Flag Counter
Flag Counter